Vinny heeft in de gaten dat Thomas Douglas gebruikt om dichter bij Hope te komen. Thomas stelt zijn plannen weer bij en maakt extra haast om met Zoe te trouwen.