Liams minachting voor Finn komt aan de oppervlakte. Thomas kookt van woede als Hope Zende iets biedt dat hij wil.