Zende en Zoe moeten hun onuitgesproken gevoelens voor elkaar een plaats geven. Wyatt neemt het op voor Quinn en vraagt Eric om haar nog één kans te geven.