Steffy vraagt Ridge of Hope For The Future op een lager pitje gezet kan worden…